Rijschool Saendrive
Rijschool Saendrive is de rijschool van Zaanstreek en omgeving! Hier onder kan je lezen hoe een gemiddelde rijopleiding bij Saendrive eruitziet.

Theorie 
Bij Saendrive maken wij gebruik van een online 3D Theorie cursus.

De theorie bestaat uit honderden 3D animaties, waarbij een stem de uitleg geeft. Zo wordt visueel weergegeven wat de wetsteksten inhouden. Je ziet duidelijk wat er in het verkeer speelt en waar je op moet letten. Bovendien kun je de teksten die je bij het filmpje hoort, nog een keer op je gemak doorlezen. De vragen komen in de proefexamens net zo als in de nieuwste CBR-examens, zo is de voorbereiding op het theorie-examen zo effectief mogelijk.

De oefenexamens bestaan – net als het echte theorie-examen – uit 25 vragen gevaarherkenning (waarvan je er 13 goed moet hebben) en 30 wet- en regelkennisvragen, aangevuld met 10 inzichtvragen. Van die laatste 40 moet je er 35 goed hebben. De gemaakte examens zijn na te kijken, inclusief het gegeven antwoord en de motivatie op de vraag. Je kunt dus precies zien wat je fout hebt gedaan, en waarom dat fout is.

Theorie-examen
Je theorie-examen duurt ongeveer 45 minuten. Het examen gaat als volgt in zijn werk:

Je krijgt eerst uitleg van een CBR-medewerker.

Daarna begint je examen. Je krijgt meerkeuzevragen, ja/nee-vragen en invulvragen.  Je ziet per vraag een bepaalde verkeerssituatie op een grote tv-monitor. Je moet je dan voorstellen dat jij de bestuurder bent van de CBR-auto.

Het theorie-examen bestaat uit twee delen.
1. Gevaarherkenning. Je krijgt 25 vragen over gevaarherkenning. Je hebt 8 seconden de tijd om een vraag te beantwoorden. Dit lijkt kort, maar straks op de weg moet je vaak nog sneller beslissen! Je moet van Gevaarherkenning 13 vragen of meer goed hebben.
2. Verkeersregels en verkeersinzicht. Je krijgt 30 vragen over Verkeersregels en 10 vragen over Verkeersinzicht. Je moet van Verkeersregels en Verkeersinzicht 35 vragen of meer goed hebben.

Na afloop van het examen moet je een paar minuten wachten en dan krijg je de uitslag. De medewerker vertelt je of je geslaagd of gezakt bent. Je krijgt een formulier waarop kun je per examenonderdeel zien hoeveel vragen je fout hebt beantwoord.

Als je gezakt bent weet je zo waar je extra aan moet werken voor je volgende theorie-examen. Als je bent geslaagd registreren wij dat in ons systeem. Je certificaat blijft 1,5 jaar geldig.

Wat je moet meenemen naar het theorie-examen: 
– De officiële uitnodiging voor je theorie-examen;
– Je geldige legitimatiebewijs.

De praktijklessen
Bij rijschool Saendrive leren we je niet alleen het rijden van een auto maar brengen wij je ook de verkeersdeelname bij. Dus naast het aanleren van de voertuigbediening en verkeerregels zijn wij ook bezig met het bijbrengen van verkeersinzicht! Wij besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van je verkeersinzicht en het zelfstandig rijden. Zodra je de auto goed kunt bedienen zal je steeds meer gemotiveerd worden om zoveel mogelijk  zelf  beslissingen te nemen. Natuurlijk krijg je alle hulp die je nodig hebt en zal de veiligheid nooit in gevaar komen.

Kortgezegd wordt jou niet alleen geleerd HOE je iets moet uitvoeren maar ook de WAAROM aspect komt bij ons aan de orde.

Bij de rijlessen wordt gebruik gemaakt van een instructiekaart, hierop houdt de instructeur samen met jou alle vorderingen bij. Zo heb jij altijd inzicht in welke deel van de opleiding je zit. Wat je al kan, en wat je nog moet verbeteren/aanleren.

Het plannen van de rijlessen wordt volledig aangepast aan je eigen wensen. Zo is het ook mogelijk om zelf online je lessen te plannen op het moment dat het jou beste uitkomt.

De praktijkexamen
Het praktijkexamen verloopt zo:

Je maakt eerst kennis met de examinator. Die legt uit hoe je examen verloopt. Hij vraagt je naar het formulier ‘Zelfreflectie’. Dit formulier bespreken jullie met elkaar na afloop van het examen. Je examinator controleert je identiteitsbewijs. Ook controleert hij of je bent geslaagd voor je theorie-examen.

Vervolgens doe je op het parkeerterrein van CBR een ogentest. Daarbij moet je het kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.  Daarna stelt je examinator enkele vragen, ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard.

Hierna begint de rit. Een deel hiervan (ongeveer 10 – 15 minuten) rij je zelfstandig naar een bepaalde bestemming. De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers.

Waar let de examinator  onder andere op:
– je beheersing van de auto;
– je kijkgedrag;
– of je goed voorrang verleent;
– het inhalen;
– in- en uitvoegen;
– rijden op kruispunten en rotondes;
– En de bijzondere verrichtingen.

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

Direct na afloop van de rit krijg je in het CBR-examencentrum te horen of je geslaagd bent.

Jouw instructeur rijdt met je mee en is bij het eindgesprek met de examinator aanwezig, tenzij jij dit niet wilt. Tijdens het eindgesprek wordt het formulier ‘zelfreflectie’ doorgenomen.

Wat je moet meenemen naar het praktijkexamen:
– De officiële uitnodiging voor je praktijkexamen;
– Je geldige legitimatiebewijs;
– Eventueel het adviesformulier van een eerdere tussentijdse toets;
– ‘Eigen Verklaring’;
– Het formulier ‘zelfreflectie’.

Waaruit bestaat een theorie-examen?

Onderdeel Gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen, waarvan je er minimaal 13 goed moet hebben
Onderdeel Verkeersregels en verkeersinzicht bestaat uit 40 vragen, waarvan je er minimaal 35 goed moet hebben.
Indien je beide onderdelen succesvol doorstaat, ben je in het bezit van je theorie certificaat. Je theorie certificaat is 1,5 jaar geldig!

Wat ga ik leren tijdens mijn rijlessen?

Onderdeel 1: Voertuigbediening en -controle
Onderdeel 2: Eenvoudige verkeerssituaties
Onderdeel 3: Complexe verkeerssituaties
Onderdeel 4: Verantwoord gedrag

Je bent nu klaar gestoomd voor het praktijkexamen!